Hvem er TV Kronborg?

TV Kronborg er en frivillig forening, der er etableret af fire lokale video- og tv-virksomheder:

Vapnagaard TV
TV 3000
TV Spot
KALABAS

TV Kronborg står som ansvarlig producent for alle udsendelser.
TV Kronborg modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt TV Kronborg

info@tvkronborg.dk

TV Kronborg, ServiceCentret, Hovmarken 7, 3000 Helsingør

TV Kronborg er indehaver af sendetilladelsen og kan kontaktes på denne e-mailadresse om alle spørgsmål.

CVR: 35494456

Der kan klages direkte til Radio- og tv-nævnet over eventuelle overtrædelser af gældende regler om kommercielle forhold:

Klagevejledning til Slots- og Kulturstyrelsen

Få hjælp til at lave video

TV Kronborg tilbyder oplæring og mulighed for at deltage i relevante kurser.

Borgere, foreninger og kommuner kan få stillet studie og udstyr til rådighed ved produktion af udsendelser af almen interesse.

Det kan eksempelvis være unge borgere der vil lave udsendelser om deres interesser eller uddannelser.

Det kan også være ældre borgere der vil udbrede viden om f.eks. borger.dk, foredrag, foreninger der gerne vil præsentere sig selv.

Der informeres også om kommunen med oplysning til borgerne, videoer af opstillede til f.eks. integrationsrådet eller skoler, der laver kortfilmsprojekter.

Ansvarshavende

Ansvarshavende i forhold til presseloven er Torben Sørensen, pressefotograf.

I tilfælde af konkrete klager over redaktionelt indhold - speak, tekster, billeder eller video kan man rette henvendelse til Pressenævnet.

Klagevejledning til Pressenævnet

Sendetider

TV Kronborgs udsendelser kan ses hver onsdag aften fra kl. 22.00 til midnat - som førstegangs-udsendelse over 2 timer. Og derefter genudsendes programmerne:

Fredag kl. 8.00 - 9.00 og 15.00 - 16.00
Søndag kl. 10.00 - 12.00
Tirsdag kl. 5.00 - 7.00
Onsdag kl. 8.00 - 10.00

Se regnskab (en del af årsrapporten)

Se vedtægter